Orchestrálna hudba

Hudba klavíru, organu a orchestru

Vítam Vás na stránkach venovaných klasickej hudbe, ako ju chápem a skladám. Nájdete tu moju tvorbu, ktorú si môžete vypočuť, prípadne sami zahrať podľa nôt.

Nech sa Vám hudba páči!


Celkový počet skladieb ku dnešnému dňu, ktoré tu nájdete:

  • 280 vlastných skladieb
      v celkovom trvaní 16h 42m 24s

  • 17 úprav skladieb iných skladateľov
      v celkovom trvaní 0h 30m 55s

Väčšina skladieb zatiaľ nie je interpretovaná skutočnými hráčmi, ale iba počítačovo. Živé nahrávky budú dodávané postupne a budú vychádzať ako CD. Zatiaľ vyšli dve.   Motto: 

Dávať krásu je cieľ a poslanie.

English
Deutsch
Česky
Slovensky